Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017 đưa ra các khái niệm về đất đai, tài sản, giá cả, chi phí, giá trị thị trường, nguyên tắc sử dụng cao nhất và tốt nhất, tính hữu dụng, các phương pháp thẩm định giá.

Xem chi tiết: Tại đây

0964 094 886