1. Lĩnh vực hoạt động Thẩm định giá:

1.1 Dịch vụ thẩm định giá

 • Thẩm định giá Bất động sản: Đất đai, Nhà phố, Biệt thự, Căn hộ, Văn phòng, Siêu thị, Trung tâm thương mại, Nhà xưởng, dự án, resort, quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần, quyền sử dụng đất thuê trả tiền hàng năm,…
 • Thẩm định giá Động sản: Máy móc thiết bị, Dây chuyền sản xuất, Phương tiện vận tải (tàu, ô tô, máy bay)…
 • Thẩm định Dự án Đầu tư: Khu Công Nghiệp, Cao ốc Văn phòng – Thương mại, Resort, dự án bất động sản…
 • Thẩm định Giá trị Doanh nghiệp: Quyền sở hữu trí tuệ, Giá trị thương hiệu, Tài sản vô hình, xác định giá trị các Tài sản Tài chính (Các loại giấy tờ có giá ).
 • Thẩm định Giá trị Tài Nguyên: khoáng sản, tài nguyên rừng, mỏ đá, mỏ quặng vàng, mỏ quặng chì, mỏ thiếc…
 • Thẩm định giá tài sản vô hình: Tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ; Quyền mang lại lợi ích kinh tế đối với các bên được quy định cụ thể tại hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật ví dụ như quyền thương mại, quyền khai thác khoáng sản,nguồn nhân lực, bí kíp kinh doanh, khách hàng…; Các tài sản vô hình khác thỏa mãn điều kiện quy định sau: là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra các quyền, lợi ích kinh tế.

1.2 Các phương pháp thẩm định

 • Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp
 • Phương pháp chi phí giảm giá
 • Phương pháp đầu tư: Phương pháp đầu tư truyền thống và Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu
 • Phương pháp thặng dư
 • Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

1.3 Phục vụ mục đích

 • Mua bán, chuyển nhượng.
 • Vay vốn ngân hàng.
 • Góp vốn liên doanh.
 • Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
 • Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
 • Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
 • Hoạch toán kế toán, tính thuế.
 • Góp vốn liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp;
 • Mua bán, chuyển nhượng, mua bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng;
 • Thẩm định giá mua sắm tài sản, chứng minh tài sản, thẩm định giá trị tài sản cần thanh lý;

2. Lĩnh vực hoạt động khác

 • Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.
 • Tư vấn đầu tư và môi giới Bất động sản.
 • Tư vấn tài chính