Thẩm định tài sản vô hình – Thương hiệu bằng phương pháp Interbrand

Thẩm định giá tài sản là thương hiệu không phải là việc đơn giản đối với nhiều chuyên viên thẩm định giá, kể cả những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Với cơ chế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng lớn, dẫn đến các thương hiệu được định giá khá cao. Vậy làm thế nào để thẩm định giá giá trị của một thương hiệu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phương pháp Interbrand trong thẩm định giá thương hiệu.

Thẩm định tài sản vô hình – Thương hiệu bằng phương pháp Interbrand

Phương pháp Interbrand là gì?

Việc định giá một thương hiệu được thực hiện ngày càng phổ biến và có nhiều cách thức, phương pháp khác nhau để có thể định giá một thương hiệu. Phổ biến và được sử dụng nhiều nhất hiện nay vẫn là các phương pháp dựa vào kết quả khảo sát tâm lý và hành vi của khách hàng, người tiêu dùng hoặc sử dụng phương pháp kế toán thuần túy xác định dựa vào các chỉ số tài chính của doanh nghiệp đó.

Thẩm định tài sản vô hình – Thương hiệu bằng phương pháp Interbrand

Phương pháp Interbrand được giới thiệu bởi tập toàn Interbrand là một tập đoàn lớn trong lĩnh vực định giá, tư vấn xây dựng nhãn hiệu của Anh. Phương pháp định giá này phát triển dựa trên sự kết hợp của yếu tố thị trường và tài chính.

Các bước định giá thương hiệu theo phương pháp Interbrand

Bước 01: Phân khúc thị trường

Đầu tiên bạn cần xác định được phân khúc thị trường mà thương hiệu đang có mặt và ảnh hưởng của thương hiệu đến phân khúc này. Việc phân tích, tính toán dòng tiền sẽ được thực hiện theo từng phân khúc và sau đó mới tổng hợp lại. Bạn có phân chia phân khúc thị trường theo các yếu tố dưới đây:

  • Theo ranh giới địa lý
  • Theo dòng sản phẩm
  • Theo đối tượng khách hàng

Thẩm định tài sản vô hình – Thương hiệu bằng phương pháp Interbrand

Bước 2: Tìm hiểu về tình hình tài chính của doanh nghiệp

Dòng tiền của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn tài sản là tài sản hữu hình (TSHH) và tài sản vô hình (TSVH). Dựa vào báo cáo dòng thu nhập theo phân khúc thị trường, bạn tiếp tục tính đến dòng thu nhập do tài sản vô hình đem lại cho doanh nghiệp.

Dòng thu nhập ròng của TSVH = Dòng thu nhập ròng của doanh nghiệp – Dòng thu nhập ròng của TSHH

Bước 3: Phân tích cầu

Để tách dòng thu nhập ròng do thương hiệu mang lại ra khỏi dòng thu nhập ròng của TSVH ở bước 02, chúng ta phải lượng hóa được vai trò của thương hiệu đóng góp trong phân khúc thị trường mà nó hoạt động, tức là xác định chỉ số vai trò nhãn hiệu. Muốn định lượng được chỉ số vai trò nhãn hiệu, trước tiên phải nhận diện được các yếu tố và trọng số của chúng khi ảnh hưởng đến tổng cầu. Việc này được tiến hành thông qua kết quả khảo sát các chuyên gia trong cùng lĩnh vực và phạm vi thị trường mà thương hiệu đang hoạt động. Sau đó tiếp tục khảo sát khách hàng trên cơ sở những yếu tố đã được nhận diện.

Mức độ đánh giá của khách hàng cho những yếu tố trên sẽ giúp chúng ta lượng hóa được chỉ số vai trò nhãn hiệu. Từ kết quả này, ta tính dòng thu nhập ròng do thương hiệu mang lại.

Dòng thu nhập ròng của thương hiệu = Dòng thu nhập ròng của TSVH * Chỉ số vai trò nhãn hiệu

Bước 4: Xác định sức mạnh thương hiệu và suất chiết khấu thương hiệu

Giai đoạn 1: Ước tính sức mạnh thương hiệu Theo InterBrand thì sức mạnh của thương hiệu dựa vào 7 tiêu chí theo các thang điểm.

Yếu tố Điểm tối đa
Tính dẫn đầu 25
Tính ổn định 15
Thị trường 10
Địa lý 25
Xu hướng nhãn hiệu 10
Hoạt động hỗ trợ 10
Bảo hộ nhãn hiệu 5
Tổng cộng 100

Ta căn cứ vào quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để cho điểm từng tiêu chí nên điểm sức mạnh thương hiệu được tính bằng tổng điểm của 7 tiêu chí trên. Điểm sức mạnh thương hiệu càng cao thì tỉ lệ suất chiết khấu càng nhỏ.

Giai đoạn 2: Ước tính hệ số rủi ro thương hiệu

Theo mô hình Interbrand, hệ số rủi ro thương hiệu được xác định theo công thức sau: Hệ số rủi ro thương hiệu = -1/50 điểm số sức mạnh thương hiệu + 2

Giai đoạn 3: Ước tính suất chiết khấu thương hiệu

Theo phương pháp Interbrand, suất chiết khấu thương hiệu được xác định theo công thức:

  • R = Rf + β * (Rm – Rf)
  • Rf : Tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro
  • Rm : Tỷ suất sinh lợi thị trường
  • β : Hệ số rủi ro thương hiệu

Bước 5: Tính giá trị thương hiệu

Giá trị thương hiệu là tổng hiện giá ròng (NPV) của các dòng thu nhập dự báo kiếm được trong tương lai nhờ thương hiệu và được chiết khấu bằng suất chiết khấu nhãn hiệu.

Trên đây là các bước thẩm định giá thương hiệu dựa vào phương pháp Interbrand các bạn có thể tham khảo thêm khi cần. Mọi thông tin về dịch vụ thẩm định giá, vui lòng liên hệ Hotline 0964 094 886. Thẩm định giá An Việt luôn sẵn lòng giải đáp.

0964 094 886