Tầm nhìn Tư vấn và Thẩm định giá An Việt:

• Công ty Tư vấn và Thẩm định giá An Việt phấn đấu trở thành doanh nghiệp Thẩm định giá hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực hoạt động thẩm định giá và từng bước hội nhập với thế giới.

Sứ mệnh Tư vấn và Thẩm định giá An Việt:

• Mang lại giá trị thực cho khách hàng

• Tư vấn và Thẩm định giá An Việt cung cấp các dịch vụ thẩm định giá hàng đầu Việt Nam với độ tin cậy và chuyên nghiệp, nhằm xác định giá trị thực tài sản sở hữu và góp phần minh bạch thị trường.

• Tiên phong trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế, không ngừng sáng tạo để vươn tới sự hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của mỗi các nhân, tổ chức và doanh nghiệp