Mẫu tờ trình thẩm định giá mua sắm tài sản mới

Thẩm định giá mua sắm tài sản là một trong những thủ tục cần thiết trước khi thực hiện mua sắm mới tài sản. Thẩm định giá để mua sắm tài sản mới là gì? Mẫu tờ trình thẩm định giá để mua sắm tài sản mới? Hãy cùng Thẩm định giá An Việt tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Mẫu tờ trình thẩm định giá mua sắm tài sản mới

Quy định về mua sắm tài sản mới

Việc mua sắm tài sản mới được quy định theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC thì: “Điều 10. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

  • Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho yêu cầu công việc.
  • Quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cấp có thẩm quyền (quy định tại Điều 5 Thông tư này) hoặc kế hoạch, danh mục dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có).
  • Có nguồn kinh phí mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
  • Dự toán mua sắm thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Kết quả thẩm định giá của cơ quan có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá hoặc của tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc các báo giá của các nhà cung cấp (nếu có).”

Theo đó tài sản mua sắm mới của các cơ quan, tổ chức doanh nghiêp khi có dự án mua sắm mới, bổ sung trang thiết bị cơ sở vật chất phải có kết quả thẩm định của cơ quan có chức năng về thẩm định giá. Kết quả thẩm định giá có thể do cơ quan, tỏ chức, doanh nghiệp lập ra thẩm định hoặc do công ty về thẩm định giá uy tín chuyên nghiệp cung cấp.

Thẩm định giá để mua sắm tài sản mới là gì?

Thẩm định để mua sắm tài sản mới là việc các công ty về thẩm định giá tiến hành xác định giá trị tài sản nằm trong danh sách cần mua sắm mới cho doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước, đưa ra mức giá chuẩn xác nhất, nhanh nhất để các công ty và đơn vị này tiến hành tìm nhà đấu thầu mua sắm tài sản.

Mẫu tờ trình thẩm định giá mua sắm tài sản mới

Mục đích của thẩm định giá để mua sắm tài sản mới

Mẫu tờ trình thẩm định giá mua sắm tài sản mới

 

  • Làm cơ sở trình báo các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự tán mua sắm mới
  • Làm cơ sở xác định giá khởi điểm để tiến hành bán đấu giá tài sản.
  • Làm cơ sở xác định giá trần để các tổ chức tiến hành đấu thầu mua sắm mới tài sản
  • Làm cơ sở xác định giá trị để các tổ chức doanh nghiệp tiến hành mua sắm mới theo quy định hiện hành.

Mẫu tờ trình thẩm định giá để mua sắm tài sản mới

Bạn có thể dễ dàng tải về mẫu tờ trình: Tại đây

Dịch vụ thẩm định giá tài sản tại Hà Nội

Thẩm định giá An Việt đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ thẩm định giá tài sản. Với đội ngũ thẩm định viên lành nghề, được đào tạo bài bản ở các trường tài chính, hội thẩm định giá…Là đối tác của các tổ chức tài chính và ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, Viettinbank….Hãy đến với AnViet Valuation để được tư vấn về thẩm định giá với mức phí thẩm định tốt nhất hiện nay.

0964 094 886