Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế là gì? Vai trò và phạm vi áp dụng? Hãy cùng thẩm định giá An Việt tìm hiểu về các thông tin chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vai trò của tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế
Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế mới nhất

Là hệ thống tiêu chuẩn chung nhất làm hài hòa cân đối các những tiêu chuẩn thẩm định giá của các thành viên, các nước trong khu vực và quốc tế.

Mang đến độ tin cậy cho các kết quả thẩm định góp phần nâng cao sự phát triển trong ngành thẩm định giá và phát triển thị trường tài sản quốc tế.

Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Phạm vi thẩm định giá ngày càng trở nên rộng hơn, thuật ngữ thẩm định giá quyền tài sản (property valuation) vượt qua những hạn chế của thuật ngữ thẩm định giá tài sản (asset valuation) thuật ngữ thẩm định giá đầu tiên được sử dụng cho báo cáo tài chính.

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế
Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017

Khi những tiêu chuẩn của ngành nghề khác, như kế toán, có thể được áp dụng trong thẩm định giá, UBTC thẩm định giá quốc tế khuyên thẩm định viên giá tài sản nên nắm vững về kế toán trong khi thẩm định giá. Khi thẩm định giá dịch vụ báo cáo tài chính hay áp dụng về kế toán để thẩm định giá, thẩm định viên giá nên kết hợp cả yêu cầu của tiêu chuẩn kế toán và những điều gắn liền với thẩm định giá tài sản. Nếu có sự mâu thuẫn giữa những tiêu chuẩn này thì thẩm định viên giá phải công khai sự khác biệt đó.

Cấu trúc của tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế:

Cấu trúc của tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế phiên bản năm 2005 bao gồm:

  • Phần tổng quát
  • Quy tắc hành nghề
  • Các loại quyền tài sản
  • Những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế : 3 tiêu chuẩn
  • Các ứng dụng: 2 ứng dụng
  • Các hướng dẩn
  • Bạch thư
  • Từ điển thuật ngữ

Ứng dụng hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế tiêu biểu cho những thực tế đã được chấp nhận hoặc những thực tiễn tốt trong thẩm định giá chuyên nghiệp, được xem như là những nguyên tắc thẩm định giá được chấp nhận (GAVP). Điều này thể hiện rằng tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế và tiêu chuẩn của các quốc gia thành viên sẽ bổ sung qua lại lẫn nhau. Ủy ban tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế tán đồng việc công khai sự khác nhau giữa những bản báo cáo và việc áp dụng của các quốc gia với tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.

Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế
Báo cáo của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế

Đôi khi những tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế yêu cầu một cách tiếp cận khác với thực tế hoặc quy định tại mỗi quốc gia. Trong trường hợp này những người thực hiện phải nêu ra và giải trình kết quả khác nhau về giá trị. Phương pháp cụ thể chi tiết với việc áp dụng để thẩm định giá từng loại tài sản hoặc thị trường nhất định thuộc lĩnh vực đào tạo huấn luyện chuyên ngành. Do vậy IVSC khuyến khích tất cả những thẩm định viên chuyên nghiệp phải tự nâng cao bằng cách theo học các lớp huấn luyện chuyên biệt về ngành nghề chuyên môn. Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế quy định những gì thẩm định viên giá thực hiện hơn là giải thích những quy trình hoặc phương pháp được áp dụng như thế nào. IVS thừa nhận mọi áp dụng là gắn liền với một vấn đề thẩm định giá cụ thể, mà giải pháp tùy thuộc vào nội lực của thẩm định viên chọn được những phương pháp thích hợp với tiến trình thẩm định giá sát hợp.

Xem thêm thông tin chi tiết về tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế 2017: Tại đây.

Bài viết này, Thẩm định giá An Việt vừa cung cấp các thông tin cơ bản về hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế. Hi vọng bài viết sẽ giúp ích cho các bạn, mọi thắc mắc về dịch vụ thẩm định giá vui lòng liên hệ Hotline để được giải đáp.

0964 094 886