Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Download Nghị định số 30/2018/NĐ-CP: Tại đây.

 

0964 094 886